Zostaňme v spojení

Hotel Björnson Jasná & Björnson Tree Houses

Demänovská Dolina 77
031 01 Demänovská Dolina

Riaditeľ hotela

Radoslav Chovančík

chovancik@bjornsonka.sk

Firemná klientela, kongresy, školenia

Jakub Novotný

+421 907 916 046
event@bjornsonka.sk

Prevádzkovateľ: SLOV INN JASNÁ a. s., Demänovská Dolina 77, Demänovská Dolina 031 01
DIČ: 36 797 146

Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka č. 10940/L
Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1