Pozostańmy w kontakcie

Hotel Björnson Jasná & Björnson Tree Houses

Demänovská Dolina 77
031 01 Demänovská Dolina

Dyrektor hotelu

Radoslav Chovančík
chovancik@bjornsonka.sk

Marketing

Lucia Kičinová
kicinova@bjornsonka.sk

Klientela korporacyjna, kongresy, szkolenia

Jakub Novotný

+421 907 916 046
event@bjornsonka.sk

Operator: SLOV INN JASNÁ a. s., Demänovská Dolina 77, Demänovská Dolina 031 01
CYNA: 36 797 146

Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka č. 10940/L
Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1