Jaskyne, pamiatky a múzeá

Demänovská jaskyňa slobody

Najnavštevovanejšia jaskyňa z jaskynného systému Demänovských jaskýň. Svojich návštevníkov očarí bohatá sintrová výzdoba, tajuplný podzemný tok Demänovky, krosové jazierka, typické riečne modelované chodby a stropné korytá. Návštevníci si môžu vybrať, k dispozícii je tradičný okruh: 1 150 m, 913 schodov, čas: cca 60 min. alebo exkluzívny okruh: 2 150 m, 1118 schodov, čas: cca 100 min.

Vzdialenosť z Björnsonovej chaty: 7 km.

Demänovská ľadová jaskyňa

Nachádza sa v severnej časti Demänovských jaskýň. Ľadová výplň sa vyskytuje v spodných častiach jaskyne, najmä v Kmeťovom dóme. Zastúpenie má podlahový ľad, ľadové stĺpy, stalaktity i stalagmity. Vzácnosťou je jaskynná fauna a bohatá história. Dĺžka trasy prehliadky 650 m, čas: cca 45 min.

Vzdialenosť z Björnsonovej chaty: 9 km.

Stanišovská jaskyňa

Patrí medzi najstaršie známe jaskyne Liptova i na Slovensku. Je najvýznamnejším zimoviskom netopierov v Jánskej doline.

Vzdialenosť: cca 21 km – Jánska Dolina.

Važecká jaskyňa

Známa vzácnou jaskynnou faunou a náleziskom kostí jaskynného medveďa.

Vzdialenosť: cca 50 km – obec Važec.

Belianska jaskyňa

Okrem bizarných skalných tvarov je známa bohatým výskytom kalcitovej výplne. Jaskyňa bola sprístupnená už v roku 1882. V súčasnosti je sprístupnených vyše 1000 m.

Vzdialenosť: cca 80 km – Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina

Vrbické pleso

Vrbické pleso je ľadovcové pleso a najväčšie prírodné jazero v Nízkych Tatrách. Leží vo výške 1113 m n. m. Má plochu 0,69 ha, maximálnu hĺbku 8 m, dĺžku 115 m a šírku 62 m. Od hotela sa k nemu dostanete oproti vchodu do hotela Grand – ďalej po náučnom chodníku Demänovská dolina. Pokračujte nenáročnou turisticky značenou žltou trasou okolo plesa. Pri plese si môžete oddýchnuť na lavičkách, v tichu lesa a pokochať sa výhľadmi na okolité hrebene Nízkych Tatier.

Centrum Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš

Galéria vlastní najväčšiu kolekciu diel Kolomana Sokola, rodáka z Liptovského Mikuláša. Expozíciu dopĺňajú dokumentačné materiály, korešpondencia umelca, reálie a fotografie.

Vzdialenosť: cca 17 km

Synagóga Liptovský Mikuláš

Synagóga predstavuje najmonumentálnejšiu klasicistickú stavbu v meste a radí sa medzi najväčšie na Slovensku. Múzeum v nej prezentuje históriu kedysi početnej mikulášskej židovskej komunity a rôzne umelecké projekty. Verejnosti je prístupná počas letnej sezóny v júli a auguste.

Vzdialenosť: cca 17 km.

Drevený Artikulárny kostol – Svätý Kríž

Drevený artikulárny evanjelický kostol patrí k najväčším dreveným stavbám v strednej Európe. Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej cirkevnej architektúry. V interiéri je barokový oltár, kazateľnica, kamenná krstiteľnica, maľby s biblickými výjavmi a organ. Kostol má kapacitu 6000 osôb.

Vzdialenosť: cca 25 km.

Obec Vlkolínec

Najzachovalejšia rezervácia ľudovej architektúry na Slovensku. Čisto drevená obec bola od roku 1977 pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a v decembri 1993 bola zapísaná do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Je to živý skanzen slovenského roľníckeho dolnoliptovského bývania.

Vzdialenosť: cca 40 km.

Oravský hrad

Jeden z najkrajších hradov na Slovensku sa týči sa na strmom vápencovom brale 112 m nad hladinou rieky Orava. Prvé  písomné zmienky o hrade pochádzajú z 13. storočia a hrad patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska. Návštevníkom ponúka historickú, etnografickú ako aj prírodovednú expozíciu.

Vzdialenosť: cca 60 km – Oravský Podzámok.

Spišský Hrad

Svojou rozlohou sa považuje za jeden z najväčších hradných komplexov strednej Európy. Táto národná kultúrna pamiatka dokumentuje vývoj architektúry u nás od 12. do 18. storočia.

Vzdialenosť: cca 110 km – Spišské Podhradie.

Mesto Levoča

Od roku 2009 je mesto zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je Chrám svätého Jakuba so svojimi 11 gotickými a renesančnými krídlovými oltármi, vrátane najvyššieho dreveného gotického oltára na svete (18,6 m). Historické centrum obklopuje mohutný hradobný systém s dĺžkou 2,5 km.

Vzdialenosť: cca 95 km.

Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš

Budova je národnou kultúrnou pamiatkou. V minulosti tu bolo centrum kultúrneho života mesta Liptovský Mikuláš. V súčasnosti je v budove umiestnená unikátna expozícia Z dejín lovu, poľovníctva a rybárstva na Liptove.

Vzdialenosť: cca 17 km.

Galéria P.M. Bohúňa Liptovský Mikuláš

Je treťou najstaršou galériou na Slovensku a jej zbierkový fond obsahuje okolo 5000 výtvarných diel. Má niekoľko stálych expozícií: staré umenie – od gotiky po barok, slovenské výtvarné umenie 19. – 20. storočia, slovenské výtvarné umenie 2. polovice 20. storočia.

Vzdialenosť: cca 17 km.

Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

Expozícia prostredníctvom historických predmetov, fotografií a archívnych dokumentov približuje významné udalosti a osobnosti, bohaté hospodárske, národné, kultúrne i športové tradície Liptovského Mikuláša.
Expozícia Mikulášska mučiareň približuje osudy najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka (1688 – 1713) a krutý spôsob jeho popravy.

Vzdialenosť: cca 17 km.

Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline

Je obrazom stredovekého sídla s výsadami a právami mestečiek. Okrem drevených obytných a hospodárskych stavieb, reprezentujúcich typické znaky ľudového staviteľstva roľníckych a remeselníckych vrstiev, sú tu aj dva vzácne stredoveké kamenné objekty. Všetky stavby spolu vytvárajú jedinečnú skladbu historického a kultúrneho prostredia dávneho Liptova.

Vzdialenosť: cca 38 km.

Archeologické múzeum v prírode – Liptovská Mara

Areál s náznakovými rekonštrukciami obytných, fortifikačných a kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej, jedna z najznámejších a najdôležitejších lokalít púchovskej kultúry na Slovensku. Súčasťou archeologického múzea je aj pôvodná veža stredovekého kostola Panny Márie, ktorého história siaha až do 12. storočia, a základy a opevnenie stredovekého hrádku na vrchole Havránku.

Vzdialenosť: cca 30 km – Bobrovník.

Rezervujte si svoju letnú dovolenku v Tatrách ešte dnes!