Jeskyně, památky a muzea

Demänovská jeskyně slobody

Nejnavštěvovanější jeskyně z jeskynního systému Demänovských jeskyní. Své návštěvníky okouzlí bohatá sintrová výzdoba, tajuplný podzemní tok Demänovky, krosová jezírka, typické říční modelované chodby a stropní koryta. Návštěvníci si mohou vybrat, k dispozici je tradiční okruh: 1 150 m, 913 schodů, čas: cca 60 min. nebo exkluzivní okruh: 2 150 m, 1118 schodů, čas: cca 100 min.

Vzdálenost z Björnsonova chaty: 7 km.

Demänovská jaskyňa slobody
Demänovská ľadová jaskyňa

Demänovská ledová jeskyně

Nachází se v severní části Demänovských jeskyní. Ledová výplň se vyskytuje ve spodních částech jeskyně, zejména v Kmetově dómu. Zastoupení má podlahový led, ledové sloupy, stalaktity i stalagmity. Vzácností je jeskynní fauna a bohatá historie. Délka trasy prohlídky 650 m, čas: cca 45 min.

Vzdálenost z Björnsonova chaty: 9 km.

Stanišovská jeskyně

Patří mezi nejstarší známé jeskyně Liptova i na Slovensku. Je nejvýznamnějším zimovištěm netopýrů v Jánské dolině.

Vzdálenost: cca 21 km – Jánska Dolina

Stanišovská jaskyňa
Važecká jaskyňa

Važecká jeskyně

Známá vzácnou jeskynní faunou a nalezištěm kostí jeskynního medvěda.

Vzdálenost: cca 50 km – obec Važec

Belianská jeskyně

Kromě bizarních skalních tvarů je známá bohatým výskytem kalcitové výplně. Jeskyně byla zpřístupněna již v roce 1882. V současnosti je zpřístupněných přes 1000 m.

Vzdálenost: cca 80 km – Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina

Belianska jaskyňa

Vrbické pleso

Vrbické Pleso je ledovcové pleso a největší přírodní jezero v Nízkých Tatrách. Leží ve výšce 1113 m n. m. Má plochu 0,69 ha, maximální hloubku 8 m, délku 115 m a šířku 62 m. Od hotelu se k němu dostanete naproti vchodu do hotelu Grand – dále po naučné stezce Demänovská dolina. Pokračujte nenáročnou turisticky značenou žlutou trasou kolem plesa. Při plese si můžete odpočinout na lavičkách, v tichu lesa a pokochat se výhledy na okolní hřebeny Nízkých Tater.

Vrbické pleso
Centrum Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš

Centrum Kolomana Sokola Liptovský Mikuláš

Galerie vlastní největší kolekci děl Kolomana Sokola, rodáka z Liptovského Mikuláše. Expozici doplňují dokumentační materiály, korespondence umělce, reálie a fotografie.

Vzdálenost: cca 17 km

Synagoga Liptovský Mikuláš

Synagoga představuje nejmonumentálnější klasicistní stavbu ve městě a řadí se mezi největší na Slovensku. Muzeum v ní prezentuje historii kdysi početné mikulášské židovské komunity a různé umělecké projekty. Veřejnosti je přístupná během letní sezóny v červenci a srpnu.

Vzdálenost: cca 17 km

Synagóga Liptovský Mikuláš
Drevený Artikulárny kostol Svätý Kríž

Dřevěný Artikulární kostel – Svätý Kříž

Dřevěný artikulární evangelický kostel patří k největším dřevěným stavbám ve střední Evropě. Kostel je posledním, nepochybně nejvýznamnějším uměleckým projevem slovenské dřevěné církevní architektury. V interiéru je barokní oltář, kazatelna, kamenná křtitelnice, malby s biblickými výjevy a varhany. Kostel má kapacitu 6000 osob.

Vzdálenost: cca 25 km

Obec Vlkolínec

Nejzachovalejší rezervace lidové architektury na Slovensku. Čistě dřevěná obec byla od roku 1977 památkovou rezervací lidové architektury a v prosinci 1993 byla zapsána do seznamu Světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Je to živý skanzen slovenského rolnického dolnoliptovského bydlení.

Vzdálenost: cca 40 km

Obec Vlkolínec
Oravský hrad

Oravský hrad

Jeden z nejkrásnějších hradů na Slovensku se tyčí na strmém vápencovém brale 112 m nad hladinou řeky Orava. První písemné zmínky o hradu pocházejí z 13. století a hrad patří mezi nejvýznamnější památky hradního stavitelství na území Slovenska. Návštěvníkům nabízí historickou, etnografickou i přírodovědnou expozici.

Vzdálenost: cca 60 km – Oravský Podzámok

Spišský Hrad

Svou rozlohou se považuje za jeden z největších hradních komplexů střední Evropy. Tato národní kulturní památka dokumentuje vývoj architektury u nás od 12. do 18. století.

Vzdálenost: cca 110 km – Spišské Podhradie

Spišský hrad
Mesto Levoča

Město Levoča

Od roku 2009 je město zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nejvýznamnější a jedinečnou památkou je Chrám svatého Jakuba se svými 11 gotickými a renesančními křídlovými oltáři, včetně nejvyššího dřevěného gotického oltáře na světě (18,6 m). Historické centrum obklopuje mohutný hradební systém s délkou 2,5 km.

Vzdálenost: cca 95 km

Muzeum Černý orel Liptovský Mikuláš

Budova je národní kulturní památkou. V minulosti zde bylo centrum kulturního života města Liptovský Mikuláš. V současnosti je v budově umístěna unikátní expozice Z dějin lovu, myslivosti a rybářství na Liptově.

Vzdálenost: cca 17 km

Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš
Galéria P.M. Bohúňa Liptovský Mikuláš

Galerie P.M. Bohuňa Liptovský Mikuláš

Je třetí nejstarší galerií na Slovensku a její sbírkový fond obsahuje okolo 5000 výtvarných děl. Má několik stálých expozic: staré umění – od gotiky po baroko, slovenské výtvarné umění 19. – 20. století, slovenské výtvarné umění 2. poloviny 20. století.

Vzdálenost: cca 17 km

Muzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

Expozice prostřednictvím historických předmětů, fotografií a archiválií přibližuje významné události a osobnosti, bohaté hospodářské, národní, kulturní i sportovní tradice Liptovského Mikuláše.

Expozice Mikulášská mučírna přibližuje osudy nejznámějšího slovenského zbojníka Juraje Jánošíka (1688 – 1713) a krutý způsob jeho popravy.

Vzdálenost: cca 17 km

Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš
Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline

Muzeum Liptovské vesnice v Pribylině

Je obrazem středověkého sídla s výsadami a právy městeček. Kromě dřevěných obytných a hospodářských staveb, reprezentujících typické znaky lidového stavitelství rolnických a řemeslnických vrstev, jsou zde i dva vzácné středověké kamenné objekty. Všechny stavby spolu vytvářejí jedinečnou skladbu historického a kulturního prostředí dávného Liptova.

Vzdálenost: cca 38 km

Archeologické muzeum v přírodě – Liptovská Mara

Areál s náznakovými rekonstrukcemi obytných, fortifikačních a kultovních objektů z mladší doby železné a starší doby římské, jedna z nejznámějších a nejdůležitějších lokalit púchovské kultury na Slovensku. Součástí archeologického muzea je i původní věž středověkého kostela Panny Marie, jehož historie sahá až do 12. století, a základy a opevnění středověkého hrádku na vrcholu Havránku.

Vzdálenost: cca 30 km – Bobrovník

Havránku.

Vzdialenosť: cca 30 km – Bobrovník.

Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara

Rezervujte si svoji letní dovolenou v Tatrách ještě dnes!